Bouw

Soorten kansenkaart voorkomt bouwvertraging

Kaart helpt bouwers om rekening te houden met aanwezigheid beschermde diersoorten

Soorten kansenkaart voorkomt bouwvertraging
Zuid-Holland,

De provincie Zuid-Holland heeft een Soorten kansenkaart laten ontwikkelen. De kaart helpt bouwers om in een vroeg stadium rekening te houden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Zij kunnen op basis van deze informatie tijdig ecologisch onderzoek starten. Ook kunnen zij de soorten een plaats geven in een natuurinclusief ontwerp van gebouwen en gebieden.

Kwetsbare soorten

Gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen zijn voorbeelden van kwetsbare soorten die zich graag nestelen in en om onze woningen. Zij mogen niet zomaar gedood, verwond of verstoord worden als er gebouwd moet worden. Als bouwers hier te laat of onvoldoende rekening mee houden, kunnen bouwprojecten vertragen.

Kansenkaart

Gedeputeerden Anne Koning en Berend Potjer: “Wanneer bouwers beschermde soorten op tijd een plek geven in een ontwerp, dan snijdt het mes aan 2 kanten. Enerzijds voorkomen zij vertraging door de verplichtingen die de Wet natuurbescherming met zich mee kan brengen. Aan de andere kant creëren zij een natuurinclusieve omgeving, die ruimte biedt aan beschermde soorten. Daarom hebben we de Soorten kansenkaart laten ontwikkelen vanuit onze begroting voor wonen.”

Hulpmiddel voor ecologisch onderzoek

De Soorten kansenkaart biedt voor heel Zuid-Holland gegevens over de te verwachten aanwezigheid van veel voorkomende beschermde soorten in een gebied. Het is een hulpmiddel voor ecologisch onderzoek, dat altijd nodig is voor de ontheffingsaanvraag. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft de kaart ontwikkeld in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De ODH heeft ook de taak om namens de provincie ontheffingen te verlenen onder de Wet Natuurbescherming.

Vorig bericht Provincie vraagt steun voor boeren
Volgend artikel Inzet recyclaat zorgt voor milieuwinst

Nu op WijZuidHolland