Agri

Provincie vraagt steun voor boeren

Kringloopboeren in Midden-Delfland moeten derogatie per direct afbouwen

Provincie steun boeren Midden-Delfland
Midden-Delfland,
Minister Adema gaf onlangs in een brief toelichting aan de Tweede Kamer op de Europese regelgeving over het mestbeleid: de “Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn”. In die brief wijst de minister ook een aantal gebieden aan waar een extra opgave gaat gelden omdat het “nutriënten verontreinigd gebied” is. Eén van die gebieden is het Hoogheemraadschap van Delfland. Een groot gebied waar de minister geen rekening houdt met de waterkwaliteit en de trends in de deelgebieden. Het gevolg hiervan is dat de kringloopboeren in Midden-Delfland de derogatie per direct moeten afbouwen. Terwijl deze boeren al  positieve resultaten hebben bereikt, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit.

Duurzame toekomst

Samen met de 16 overheden en organisaties van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland en de gemeente Midden-Delfland wordt minister Adema erop aangewezen dat hij hiermee de boeren die vooroplopen benadeelt. De minister wordt opgeroepen om het besluit te herzien en meer rekening te houden met de situatie in het gebied. De kringloopboeren in Midden-Delfland geven een beeld van een duurzame toekomst van de agrarische sector in Nederland. In dit gebied is de gewenste transitie van de landbouw al een eind op weg. Van de ervaringen en kennis die daar in de afgelopen periode is opgebouwd, kunnen ook andere agrarische ondernemers, overheden en anderen profijt hebben. De provincie werkt met de gebiedspartners aan het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). Op dit moment wordt het gebiedsproces in Midden-Delfland als één van de voorlopers in Zuid-Holland gezien om met de partijen constructief en langdurig te werken aan de ZHPLG-doelen. Maar het is een kwetsbaar proces. De betrokken partijen vragen aan de minister om het proces te versterken. En niet te verzwakken.

Afbouwtermijn

Een afbouwtermijn van de derogatie zou de agrarische ondernemers tijd hebben gegeven om de kringloop met dierlijke mest verder te optimaliseren, via de eigen bedrijfsvoering. Nu de derogatie echter van tafel is, moeten de ondernemers eerder een beroep doen op kunstmest dan op de eigen dierlijke mest. Deze gang van zaken voelt als een ontkenning van de prestaties van de afgelopen 10 jaar om de stikstofuitstoot terug te dringen volgens de ondernemers. Voor het zo kansrijke gebiedsproces voelt dit dan ook als een forse stap terug. Daarom roepen zij de minister op om samen met ons het gebiedsproces te versterken en de goede resultaten te waarderen.

Vorig bericht Subsidie voor inrichting boerenlandvogelgebieden
Volgend artikel Soorten kansenkaart voorkomt bouwvertraging

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZuidHolland

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen