Onderzoek

Inzet recyclaat zorgt voor milieuwinst

CE Delft onderzocht mogelijke klimaatwinst bij gebruik van mechanisch gerecycled kunststof

Inzet recyclaat zorgt voor milieuwinst

In opdracht van NRK Recycling, de branchevereniging voor kunststof recyclers in Nederland, deed CE Delft onderzoek naar de mogelijke klimaatwinst bij gebruik van mechanisch gerecycled kunststof. Ten opzichte van nieuw fossiel kunststof levert dit een CO2-winst op van 2,6 tot 4,6 kilo (variërend naar type kunststof) per gebruikte kilo gerecycled kunststof.

Recycling van kunststoffen is zinvol

Voorzitter Matthijs Veerman van branchevereniging NRK Recycling geeft aan waarom het onderzoek van CE Delft zo waardevol is: “We wisten het eigenlijk al lang, maar het wordt nu ook bevestigd door het onderzoek van CE Delft dat recycling van kunststoffen wel degelijk zin heeft, een flinke milieuwinst oplevert en zo bijdraagt aan de positieve rol die kunststoffen in een duurzame, circulaire economie spelen.”

Conclusie onderzoek

CE Delft onderzocht de klimaatwinst bij het gebruik van mechanisch gerecycled kunststof bij het maken van nieuwe producten. Men komt tot de conclusie dat er over de hele levenscyclus van kunststof wel 2,6 tot 4,6 kilo CO2-eq. wordt bespaard per gebruikte kilo gerecycled kunststof. De meest gebruikte kunststoffen zijn voorzien van een berekening. Daarbij is telkens te zien hoeveel klimaatvoordeel het oplevert als nieuw fossiel kunststof vervangen zou worden door gerecycled materiaal. Bedrijven kunnen het onderzoek gebruiken om te berekenen hoeveel uitstoot van CO2 zij kunnen voorkomen door inzet van gerecycled kunststof.

Mechanisch gerecycled kunststof is milieuvriendelijker

Het onderzoeksbureau stelt dat mechanisch gerecycled kunststof een veel lagere impact op het klimaat heeft dan nieuw fossiel kunststof. Bij recycling worden grondstoffen opnieuw gebruikt en zo terug in de kringloop gebracht, waardoor er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn. Bovendien verdwijnt kunststof niet in de verbrandingsoven als het opnieuw gebruikt wordt. Het verbranden van kunststoffen zorgt ook voor veel CO2-uitstoot. Helaas wordt momenteel nog te veel kunststof verbrand omdat ze niet apart worden ingezameld en gerecycled.

Milieuwinst

Het gebruiken van gerecyclede materialen levert milieuwinst op. Stimulerende wetgeving is hierbij essentieel. Om afzetmogelijkheden te garanderen, zal er een wettelijk verplicht minimumpercentage gerecycled materiaal in kunststof artikelen en verpakkingen moeten worden vastgelegd, voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn. Verder wordt in Europa 85% kunststof verbrand. Een verbod op verbranding van goed sorteerbare en recyclebare kunststoffen zou ervoor zorgen dat recyclers meer materiaal aangeleverd krijgen. De recyclers zetten kunststof afval om naar grondstoffen die vervolgens weer terug in de kringloop gebracht worden.

Vraag naar wet- en regelgeving

De inzet van mechanisch recyclaat draagt bij aan de klimaatambitie door het reduceren van CO2-uitstoot en nieuw fossiel grondstofgebruik. NRK Recycling ziet twee grote uitdagingen: er wordt te weinig recyclaat ingezet en er wordt veel plastic verbrand. De branchevereniging wil de hoeveelheid en kwaliteit van recycling verder verhogen. Duidelijke en consistente wet- en regelgeving helpt daarbij. NRK Recycling pleit voor een focus op beter recycleerbare materialen, een verplichte inzet recyclaat en een verbod op verbranding van goed sorteerbare en recycleerbare kunststoffen. Ondernemers die de milieuwinst willen berekenen die zijn of haar bedrijf realiseert door het gebruik van gerecyclede kunststoffen in producten, kan het onderzoek van CE Delft lezen op de website.

Vorig bericht Soorten kansenkaart voorkomt bouwvertraging
Volgend artikel Nieuwe leden RvC HollandPTC

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZuidHolland