Infra

Voorlopige gunning project N211 Wippolderlaan aan Mobilis-Van Gelder

Belangrijke mijlpaal in proces aannemer selecteren voor uitvoering project

project N211 Mobilis-Van Gelder

De provincie Zuid-Holland is voornemens om de reconstructie van de N211 Wippolderlaan te gunnen aan de combinatie MobilisVan Gelder.

Het voornemen tot gunning is een belangrijke mijlpaal in het proces van het selecteren van een aannemer voor de uitvoering van het werk. Met dit voornemen is de gunning nog niet definitief. Tijdens de rechtsbeschermingstermijn van 20 kalenderdagen (Alcatel-termijn) hebben de partijen die niet gekozen zijn, nog de gelegenheid om bezwaar te maken via een kort geding. Als deze termijn afloopt en er geen bezwaar is gemaakt, is de gunning op 3 mei definitief.

De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de provincie een weging heeft gemaakt  tussen prijs én kwaliteit. De aanbiedingen zijn o.a. getoetst op duurzaamheid en minimaliseren van  omgevings- en verkeershinder.

Reconstructie N211 Wippolderlaan

Mobilis – Van Gelder wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. Die bestaat uit het verbreden van de weg tussen de A4 en de N222 van 2×2 naar 2×3 rijstroken, het ongelijkvloers aanleggen van de kruising N211 – Laan van Wateringse Veld en de kruising N211-N222 en het gedeeltelijk opnieuw inrichten van recreatiegebied de Zwethzone. Onderdeel van de reconstructie zijn ook (extra) maatregelen tegen hinder door licht en geluid.

Planning

De aannemerscombinatie start na de zomerperiode met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van kabels en leidingen en het kappen van bomen. De werkzaamheden aan de N211 zijn uiterlijk in 2027 klaar.

Mobilis-Van Gelder

Mobilis werkt aan zowel grote als kleine infra-projecten, met de nadruk op civiel. Ze zijn onderdeel van TBI, het derde bouwbedrijf van Nederland.De holding is een stichting. Dat betekent dat winst terugvloeit naar de bedrijven, naar vergroening, innovatie en een betere wereld.

Van Gelder is de full-service infrapartner voor Nederland, die met hun infra-oplossingen bijdraagt aan de openbare ruimte van de toekomst. Van Gelder is een Nederlands, financieel onafhankelijk familiebedrijf met ruim 1.400 collega’s.

Samenwerking met gemeenten

De provincie Zuid-Holland werkt voor dit project bestuurlijk nauw samen met de gemeenten Westland en Midden-Delfland.

Vorig bericht Afspraken over vermindering CO2-uitstoot Shell
Volgend artikel Provincie Zuid-Holland opzoek naar waterbassins om zon op te vangen

Nu op WijZuidHolland