Energietransitie

Provincie Zuid-Holland opzoek naar waterbassins om zon op te vangen

Vier pilotprojecten onderzocht voor haalbaarheidsstudie

Provincie Zuid-Holland opzoek waterbassins

Drijvende zonnepanelen op waterbassins bij tuinders: dit betekent inzet van dubbel ruimtegebruik en is een belangrijke bijdrage aan de opwek van duurzame energie. Voor een haalbaarheidsstudie naar zonne-energie op waterbassins zijn 4 pilotprojecten onderzocht. Centraal stond de vraag welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor de opschaling van drijvende zonnepanelen op waterbassins. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid van lokaal eigendom, wanneer tuinders hun waterbassin ter beschikking stellen aan een lokale energiecoöperatie.

Gemeenten Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Brielle en Westvoorne (inmiddels Voorne-aan-Zee) hebben samen met Greenport West-Holland en Energie Samen Zuid-Holland het initiatief genomen om invulling te geven aan ambities uit de RES Rotterdam Den Haag en het Energie Akkoord Greenport West-Holland. De Versnellingsaanpak moet leiden tot 89 GWh zonne-energie op waterbassins in 2030 en draagt daarmee bij aan de totale ambitie van 2,8 – 3,2 TWh duurzame energie in de RES regio.

Subsidie

De subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’ is ook beschikbaar voor zon op waterbassin-projecten. De provincie stimuleert dubbel ruimtegebruik voor het opwekken van zonne-energie. Meer informatie over deze subsidie is hier te lezen.

Versnellingsaanpak

De Versnellingsaanpak gaat nu naar fase 2; de opschaling naar 10 investeringsbeslissingen voor projecten in 2023. Voor de haalbaarheidsstudie en meer informatie over het project kan op deze link gedrukt worden.  kijk op Zonne-energie op waterbassins.

Vorig bericht Voorlopige gunning project N211 Wippolderlaan aan Mobilis-Van Gelder
Volgend artikel Human Capital deelakkoord Crest ondertekend

Nu op WijZuidHolland