CO2

Ook Air Liquide tekent intentieverklaring maatwerkaanpak

Air Liquide wil via de maatwerkaanpak de komende jaren fors de CO2-uitstoot verminderen

Goed voorbeeld doet goed volgen: Het internationaal opererende bedrijf Air Liquide wil via de maatwerkaanpak de komende jaren fors de CO2-uitstoot verminderen. De intentieverklaring tussen het Rijk, de provincie en Air Liquide is getekend op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het bedrijf, marktleider in gassen, technologieën en diensten voor industrie en gezondheidszorg heeft verschillende duurzaamheidsdoelen voor Nederland opgesteld waarbij zij zich richten op het verminderen van CO2-uitstoot, verminderen van stikstofuitstoot en de ontwikkeling van de waterstofmarkt.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Het is goed om te zien dat er steeds meer grote industriële uitstoters deelnemen aan de maatwerkaanpak. Air Liquide is landelijk het elfde bedrijf waarmee we afspraken maken. Inzet op het verminderen van de CO2- en stikstofuitstoot en ontwikkeling van de waterstofmarkt is van groot belang in de transitie naar zero-emissie.”

Ambitieuze duurzaamheidsdoelen

Air Liquide wil in 2030 de jaarlijkse CO2-uitstoot met 1,05 Megaton verminderen, wat 0,25 Megaton meer is dan de vereisten van het Klimaatakkoord. Daarnaast wil Air Liquide in 2030 de uitstoot bij elektriciteitsproductie bijna halveren en wordt ingezet op een vermindering van stikstofuitstoot van 38% of meer ten opzichte van 2019.

Met de plannen richt het bedrijf zich voornamelijk op het verduurzamen van de productielocaties in Rozenburg, Bergen-op-Zoom en Pernis. Dat wil Air Liquide doen door installatieonderdelen om te bouwen of te vervangen. Daarnaast wil het bedrijf CO2 opslaan (Carbon Capture Storage). Op de genoemde locaties wordt ook onderzoek gedaan naar verbetering van leefomgevingsaspecten zoals lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat: “Verduurzaming van de industrie brengt veel kansen met zich mee. Elke ondertekening versnelt de transitie naar een groenere industrie. Dat is goed voor onze economie en voor het behalen van onze verduurzamingsdoelen. Dit is de elfde keer dat ik een ambitieuze intentieverklaring onderteken en daar ben ik trots op. Samen met Air Liquide werken we aan de verdere uitwerking van deze projecten. Ik hoop dat nog meer bedrijven zullen volgen.”

Waterstofproductie en schoon transport

Air Liquide heeft de ambitie om 2 grootschalige hernieuwbare waterstofproductie projecten te realiseren. Ook draagt het bedrijf bij aan het verduurzamen van de transportsector door de bouw en levering van waterstoftankstations in de Benelux. Soortgelijke projecten lopen voor de binnenvaartsector waar Air Liquide een concept heeft ontwikkeld om bestaande binnenvaartschepen om te bouwen naar waterstof. Recent is het eerste binnenvaartschip dat vaart op waterstof in gebruik genomen, de ‘H2 Barge 1’ van Future Proof Shipping.

Vervolgstappen maatwerkaanpak

Deze intentieverklaring is een belangrijke stap richting een bindende maatwerkafspraak tussen de overheid en Air Liquide. In de volgende fase gaat de overheid samen met het bedrijf onderzoeken wat de knelpunten zijn voor verduurzaming van Air Liquide en op welke manier de overheid een rol kan spelen om deze weg te nemen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden te onderzoeken voor het faciliteren van een Europese Carbon Capture Storage-markt, het versnellen van vergunningverleningsprocessen en het verkennen van subsidiekaders die essentieel zijn voor de succesvolle uitvoering van transitieprojecten.

De uiteindelijke verduurzamingsprojecten van Air Liquide zullen worden uitgewerkt in concrete plannen. Die plannen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie, waarna ze worden vastgelegd in een Joint Letter of Intent. De ambitie is om dat in 2024 te bereiken. Tot slot worden de afspraken bindend vastgelegd

Vorig bericht A29: afsluitingen Heinenoordtunnel; januari 2024
Volgend artikel Spoedwerkzaamheden Stadsbrug Dordrecht

Nu op WijZuidHolland