Infra

Spoedwerkzaamheden Stadsbrug Dordrecht

Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat er van de onderkant van de Verkeersbrug Dordrecht, ook wel Zwijndrechtsebrug genoemd, schilfers beton vallen

Stadsbrug Dordrecht

Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat er van de onderkant van de Verkeersbrug Dordrecht, ook wel Zwijndrechtsebrug genoemd, schilfers beton vallen. Om te voorkomen dat dit betongruis op voetgangers, fietsers en auto’s valt, worden alle loszittende betonschilfers boven het verkeer op 21 en 22 december 2023 tussen 09.00 en 16.00 uur losgetikt.
In verband met de verkeersveiligheid zijn de plekken waar dit optreedt met linten afgezet. Deze werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Dokweg in Dordrecht op verschillende plekken aan de onderkant van de brug en kunnen hinder opleveren. De veiligheid van de brug is niet in het geding.

Hinder voetgangers en fietsers

Er vinden werkzaamheden plaats bij de fietstrap aan de westzijde van de Dokweg. Om de veiligheid te waarborgen is tijdens de werkzaamheden op deze plek de trap tijdelijk afgesloten. Er zijn verkeersregelaars ingezet die fietsers en voetgangers naar de andere brugopgang ter hoogte van de Weeskinderendijk Beneden verwijzen. De verwachting is dat deze werkzaamheden op 22 december in de loop van de dag zijn afgerond.

Ook vinden er op 22 december tussen 11.00 en 14.00 uur werkzaamheden plaats ter hoogte van het voetpad aan de oostkant van de Dokweg. Het voetpad wordt hierbij tijdelijk afgesloten. Voetgangers komende vanuit de richting van het parkeerterrein Weeskinderendijk dienen over te steken bij de straat Weeskinderendijk.

Hinder wegverkeer

Een stuk beton wat losgetikt moet worden bevindt zich boven de rijbaan komend vanuit de richting centrum richting de A16. Om dit stuk veilig af te kunnen kloppen, wordt op 22 december tussen 10.00 en 11.00 uur gedurende maximaal 10 minuten de rijbaan richting de A16 kortstondig afgesloten.

Ook sluiten we op 22 december vanwege de veiligheid tijdens de werkzaamheden ter hoogte van het voetpad aan de oostkant van de Dokweg tijdelijk de rechterrijstrook onder de brug af.

Renovatie

Deze actie is in februari 2023 al een keer uitgevoerd, maar blijkt opnieuw noodzakelijk. Het beton van dit uit 1939 stammende viaduct wordt definitief versterkt tijdens de toekomstige renovatie van de brug.

Vorig bericht A29: afsluitingen Heinenoordtunnel; januari 2024
Volgend artikel Gunning onderhoud snelwegen Zuid-Holland aan Heijmans

Nu op WijZuidHolland