Agri

Bollenstreek slaat handen ineen voor verbetering waterkwaliteit

'Regiocertificering in Duin- en Bollenstreek' om grondgebonden sierteelt te verduurzamen

Bollenstreek slaat handen ineen voor verbetering Waterkwaliteit

Minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen in de bodem en in het oppervlaktewater. Met als belangrijkste doelen: verduurzaming van de teelt en een betere waterkwaliteit. Dat is in een notendop wat de pilot ‘Regiocertificering in Duin- en Bollenstreek’ moet opleveren. De pilot wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, vele gebiedspartners en de sectororganisaties.

Regiocertificering in Duin- en Bollenstreek

Gedeputeerde water Jeannette Baljeu: “Er is brede steun voor deze pilot vanuit de gebiedspartijen zoals telers, waterschap en LTO. Daar ben ik ontzettend blij mee, want dit project heeft het in zich om baanbrekend te zijn voor de verduurzaming van de grondgebonden sierteelt in Nederland. Het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) staat daarbij centraal.”

Delen van Data

In 2024 gaan de eerste pilotgroepen met Regiocertificering aan de slag. De deelnemende telers delen met elkaar informatie over genomen maatregelen in hun bedrijfsvoering en welke stoffen er weglekken naar grond- en oppervlaktewater. Om de administratieve last zo laag mogelijk te houden wordt hierbij gebruikgemaakt van informatie uit bedrijfsinformatiesystemen en certificaten die nu al worden gebruikt. Door met elkaar te bespreken waar onderlinge verschillen vandaan komen, wordt er van elkaar geleerd. Aan bod komen vragen zoals: welke middelen kies je, welke hoeveelheden gebruik je en wanneer en met welke spuittechniek pas je ze toe. Op deze manier ontstaat er inzicht in de mogelijkheden om de milieubelasting te verminderen en uiteindelijk terug te dringen tot nagenoeg 0.

Tijdsduur traject

Het traject neemt 3 jaar in beslag. Elk jaar volgt er een rapportage met de stand van zaken en de vorderingen die zijn gemaakt. Daarbij is er aandacht voor de geleerde lessen op het gebied van bedrijfsvoering, effectieve verduurzaming en hoe overheidsbeleid ondersteunend kan zijn. Zo wordt voor telers, sectororganisaties, overheden en voor iedereen in het gebied zichtbaar wat de stand van zaken is bij de verduurzaming van de open teelten inclusief de bollenteelt.

Samenwerking

De uitvoering van het projectplan Regiocertificering wordt gedaan door Greenport Duin- en Bollenstreek, Schuttelaar & Partners en Delphy. Zij werken samen met provincie Zuid-Holland en meerdere partijen in het gebied. Neem voor vragen of opmerkingen over het plan van Regiocertificering contact op Harry Kager via 06-10472874.

Vorig bericht Annemarie van Doorn vertrekt als Algemeen Directeur van DGBC
Volgend artikel 20 faillissementen in Zuid-Holland

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZuidHolland