Circulaire economie

Circulaire kansen voor Maritiem Zuid-Holland

Onderzoekrapport geeft startpunten weer om circulaire ambitie te bereiken

Circulaire kansen voor Maritiem Zuid-Holland

Circulariteit is de kans om de koploperspositie van Zuid-Holland in de internationale maritieme sector zeker te stellen, door waardevolle materialen te behouden en door intensiever te gaan samenwerken. Dit is de belangrijkste conclusie in het onderzoekrapport ‘Circulaire kansen voor maritiem: bouwstenen voor business, nu en in de toekomst!’ van de Maritime Sisters en BlueCity, dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd.

Meerwaarde voor volledige sector

Door slimmer om te gaan met materialen kan meerwaarde voor bedrijven en de sector worden gecreëerd. Kostenbesparing, lagere afhankelijkheid voor strategische grondstoffen, werkgelegenheid en differentiatie, zijn allemaal redenen voor maritieme bedrijven om actief in te zetten op circulaire kansen. Waardebehoud van grondstoffen en een duurzame manier van werken zijn bovendien essentieel voor een duurzame toekomst.

Circulaire maritieme sector

Uit het onderzoek kwamen een aantal circulaire startpunten naar voren. Eén daarvan is de inzetbaarheid van de bestaande vloot aanzienlijk vergroten door het aanpassen van bestaande onderdelen. Ook het hoogwaardig hergebruiken van losse componenten en in de toekomst zelfs volledige schepen, kan grote economische en ecologische voordelen opleveren. Bovendien kan het een antwoord zijn op de beperkte beschikbaarheid van onderdelen en grondstoffen. Ten slotte wordt het modulair ontwerpen en bouwen van schepen genoemd. Dit heeft als voordeel dat losse onderdelen en systemen gemakkelijker vervangen kunnen worden. Zo kan de levensduur van zowel schepen als afzonderlijke componenten verlengd worden. Ook betekent dit minder afval en worden belangrijke materialen zoveel mogelijk behouden. Financiering en wet- en regelgeving, passend bij een lange termijn perspectief, zijn belangrijke uitgangspunten om dit van de grond te krijgen.

Klaar om circulaire doelen te bereiken

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Om de nationale circulaire ambitie te realiseren moet elke sector haar steentje bijdragen. Mooi om te zien dat de maritieme maakbedrijven hierop willen doorpakken.” Ook Jeannette Baljeu, gedeputeerde Transitie Haven en Industrie, is blij met het onderzoek. “Het rapport biedt goede punten om samen met het rijk een agenda te maken voor het maritiem cluster”.

Vorig bericht Maritime Industry beleefde topeditie met ruim 8.000 bezoekers
Volgend artikel Recreatie Vakbeurs organiseert nieuw event in Gorinchem

Nu op WijZuidHolland