Arbeidsmarkt

Tekort aan jongeren een uitdaging op arbeidsmarkt in Haaglanden

Onvoldoende jongeren om krapte arbeidsmarkt op te vullen

Tekort aan jongeren een uitdaging op arbeidsmarkt in Haaglanden

Beeldmateriaal: UWV

Haaglanden,
UWV verstrekte in november 6.792 WW-uitkeringen in Haaglanden. Dat zijn er 20 meer dan de maand ervoor. In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal WW-uitkeringen met 21,5%. Onder de mensen die een WW-uitkering ontvangen zijn maar weinig jongeren, dat wil zeggen werkzoekenden in de leeftijd tot 27 jaar. Jongeren zijn wél nodig op de arbeidsplaatsen van mensen die de komende jaren met pensioen gaan. Op dit moment zien we dat er onvoldoende jongeren zijn om die plekken in te vullen. Dat is één van de oorzaken van de krapte op de arbeidsmarkt.

Samen krapte op arbeidsmarkt verminderen

“Jongeren kleuren de toekomst. Die van hen en die van ons allemaal. Dus hoe mooier en beter zij hun toekomst waardevol en duurzaam kunnen invullen, hoe mooier die toekomst eruitziet. Het is daarom super belangrijk dat ze makkelijk toegang hebben tot onderwijs en andere vormen van ontwikkeling. Dat ze weten waar hun talenten en krachten liggen, op welke manier ze later een goede bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij én ook nog genoeg geld verdienen om fijn en zelfstandig te kunnen leven. We moeten nu voor ze klaarstaan met goede informatie, met competentietests en het ontwikkelen van leerwerktrajecten samen met opleiders en werkgevers. Zo werken we samen aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt en uiteindelijk voor ons allemaal”, zegt Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden.

WW-uitkeringen blijven nagenoeg gelijk

UWV verstrekte eind november 2022 in Haaglanden 6.792 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen bleef in deze maand nagenoeg gelijk met een miniscule stijging van 0,3%. Dat waren 20 WW-uitkeringen. Vooral de uitkeringen in de sectoren bouw, onderwijs, overheid en de zorg namen in novemver af. Bij medewerkers persoonlijke dienstverlening, waaronder horecapersoneel, en agrarisch personeel was er een toename. In vergelijking met vorig jaar is sprake van een daling met 21,5% (-1.860).

Weinig jongeren in WW

De coronacrisis trof vooral jongeren. Zij verloren begin 2020 hun baan, omdat zij – vaker dan oudere werknemers – een flexibel arbeidscontract hadden én werkten in sectoren die door corona zwaar werden getroffen, zoals horeca en detailhandel. Als gevolg van de coronamaatregelen én de economische groei hebben veel jongeren inmiddels weer werk gevonden en is het aantal jongeren met een WW-uitkering afgenomen. Dat zie je ook terug in de grafiek.

Minder snelle daling WW-uitkeringen, ook bij jongeren

In de grafiek is ook te zien dat er aanvankelijk – tweede helft 2020 en eerste helft 2021 – sprake was van een forse afname van WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen daalde daarna minder sterk. Dat was bij alle leeftijdscategorieën het geval, ook bij jongeren. Ten opzichte van november 2021 is het aantal jongeren in de WW in Haaglanden in november 2022 met 9.7% gedaald. Er stonden toen in de regio nog 537 jongeren met een WW-uitkering geregistreerd. Bijna 75% van deze jongeren (465 personen) woont in gemeente Den Haag. In de gemeenten Delft en Westland wonen respectievelijk 11% en 7% van de jongeren. In de overige gemeenten in de regio Haaglanden liggen deze percentages nog lager. In de onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van het aantal WW´ers in de verschillende leeftijdscategorieën in Haaglanden.

Jongeren met WW-uitkering vooral horeca- en klantenservice-ervaring

De meeste werkzoekende WW’ers tot 27 jaar staan ingeschreven met een achtergrond in de horeca of met een economisch-administratief beroep. Denk aan medewerker klantenservice en secretarieel medewerker. Ook commerciële beroepen en beroepen in de zorg en welzijn komen voor. Dan gaat het bijvoorbeeld om verkoop- en kassamedewerker en helpenden.

“Deze beroepen zijn ofwel conjunctuurgevoelig ofwel minder kansrijk. Het is daarom belangrijk dat jongeren worden gestimuleerd om, bijvoorbeeld via een leerwerktraject, een duurzame baan te krijgen. Jongeren kunnnen bij het Leerwerkloket Haaglanden of het Regionaal mobiliteitsteam Haaglanden terecht voor meer informatie en ondersteuning”, vertelt Joselyn Faber arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Doorleren voor een kansrijk beroep

Het CBS ziet in het 3e kwartaal 2022 vooral een toename bij werkloze jongeren zónder WW-uitkering. Een stijging in de WW-cijfers is (nog) niet zichtbaar. Vooral jongeren zonder startkwalificatie zijn het meest kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat jongeren én een een opleiding volgen en minimaal de startkwalificatie halen, én een kansrijk beroep kiezen met perspectief op een baan in de toekomst. In de rapportage Basiscijfers Jeugd geven SBB en UWV een actueel beeld van de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt en de stagemarkt. Jongeren die een overstap willen maken naar een kansrijk beroep kunnen voor hulp aankloppen bij het Leerwerkloket Haaglanden.

Kansrijk kiezen = Succescol starten

Dat was de boodschap van UWV tijdens de ‘Bekijk je Toekomst Nu’-beurs op 12, 13 en 14 december in World Forum in Den Haag. Veel middelbare scholieren oriënteren zich op dit moment op een vervolgopleiding. Dan is het belangrijk om een richting te kiezen die je leuk vindt met vakken waar je goed in bent. Het is ook belangrijk om te kijken naar de kansen op de arbeidsmarkt: in welk beroep is veel werk? In welk beroep helemaal niet? En in welk beroep is altijd wel werk? Kortom: óók kijken naar de kansen op een baan in de toekomst voor een beroep. Dat is Kansrijk kiezen = Succesvol Starten.

Vorig bericht Repareren van kozijnen is tot ruim 90% milieuvriendelijker dan vervangen
Volgend artikel Daikin lanceert een nieuwe luchtbehandelingskast

Nu op WijZuidHolland