Duurzaam

Samenwerking Regionale Aanpak Laadinfrastructuur is vernieuwd

Nederland schakelt in snel tempo over op duurzaam vervoer

Samenwerking Regionale Aanpak Laadinfrastructuur is vernieuwd

Tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht ondertekenden staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen, gedeputeerden, wethouders en netbeheerders de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werken overheden, netbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk aan de uitrol van landelijke laadinfrastructuur. De samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2030. Het doel van de overeenkomst is het realiseren van een landelijk dekkend laadnetwerk voor alle typen elektrische modaliteiten door de uitbreiding en optimalisatie van het publiek toegankelijke en private laadnetwerk.

Emissieloos in 2050

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen ondertekende de overeenkomst namens de provincie Zuid-Holland: “We willen met elkaar naar 0 schadelijke uitstoot in al het vervoer in 2050. Een toegankelijk en betaalbaar dekkend landelijk laadnetwerk voor alle vormen van elektrisch vervoer is daarin cruciaal en krijgen we alleen voor elkaar door goede regionale samenwerking tussen overheden en netbeheerders. Ik ben dan ook blij met deze samenwerking.”

Dekkend laadnetwerk

Nederland schakelt in snel tempo over op duurzaam vervoer. In 2050 is alle vervoer emissieloos, zo is afgesproken in het Klimaatakkoord. Denk aan elektrische personenauto’s maar ook aan bestelbussen, vrachtwagens, autobussen, mobiele machines op de bouwplaats en binnenvaartschepen. Al deze duurzame vervoermiddelen moeten worden opgeladen. Dat kan alleen met een goed en dekkend laadnetwerk. Provincies, gemeenten en netbeheerders hebben een vitale rol in het faciliteren van alle vormen van laden. Niet alleen op de eigen oprit, maar ook in de openbare ruimte, op bedrijventerreinen en bij tankstations.

Transitie naar schoon vervoer

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “De uitrol van laadinfrastructuur voor logistiek heeft mijn specifieke aandacht. De komende jaren komen er meer en meer elektrische vrachtwagens bij; in 2030 rijdt tien procent elektrisch. Daar moet voldoende laadinfrastructuur bij. Ook wordt de Europese regelgeving op dit thema in 2024 van kracht. Daarom span ik mij in om alle partijen zo goed mogelijk bij de implementatie van deze regelgeving te betrekken. Zo komt niemand voor verrassingen te staan en maken we samen belangrijke stappen in deze transitie naar schoon en duurzaam vervoer.”

Groei aantal laadpunten

Uitgangspunt voor de NAL-samenwerking is dat het laden van een elektrisch voertuig net zo gemakkelijk moet zijn als het laden van een mobiele telefoon: eenvoudig, slim en overal. Met de inzet van alle partijen staan er per 1 september 2023 bijna 590.000 laadpunten in Nederland (waarvan 442.000 thuislaadpunten, 140.000 (semi)publieke laadpunten en 4500 (semi)publieke snellaadpunten).

Politiek-bestuurlijke samenwerking noodzakelijk

Gerben Jan Gerbrandy, voorzitter NAL: “We hebben sinds de start van de NAL in 2019 grote stappen gezet. In een uitstekende samenwerking met de samenwerkingsregio’s van provincies en gemeenten, de netbeheerders en kennisinstellingen. De verlenging van deze succesvolle samenwerking is een mijlpaal. Ook de komende jaren zal het laadnetwerk verder mee moeten groeien met de laadbehoefte van alle modaliteiten van elektrisch vervoer. Politiek-bestuurlijke samenwerking met alle betrokkenen is cruciaal om de noodzakelijke vervolgstappen te kunnen zetten.”

Regio’s en gemeenten

De uitwerking van de NAL vindt plaats in zes NAL-samenwerkingsregio’s in Nederland. In die regio’s werken provincies met gemeenten en netbeheerders samen aan het realiseren van voldoende laadpunten. Centraal in de aanpak staat inzicht in de opgave per gemeente en borging hiervan in beleid en uitvoering bij gemeenten. Waar worden laadpunten geplaatst? En hoeveel elektriciteit is er nodig? Met een regionale aanpak wordt stap voor stap inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de opgave is en welke inspanning er nodig is om een slim, dekkend, toegankelijk en betaalbaar laadnetwerk te realiseren in alle gemeenten.

Vorig bericht Werkzaamheden aan Kerkbrug Voorburg
Volgend artikel Maatregelen nodig om verduurzaming en woningbouw te stimuleren

Nu op WijZuidHolland