Energie

Realisatie zonnepark in gemeente Zoetermeer

Provincie zoekt naar mogelijkheden om zonne-energie op te wekken binnen bebouwde omgeving

Realisatie zonnepark in gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is voornemens om de aanleg van een zonnepark en een bijbehorende batterijopslag tussen de Roeleveenseweg, de A12 en golfclub BurgGolf voor de duur van 25 jaar mogelijk te maken. Het ontwerp Omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen liggen sinds 4 april voor 6 weken ter inzage voor inspraak. Als de vergunning wordt verleend, zal de ontwikkelaar – tevens exploitant Sunvest – een 9.7 hectare park aanleggen.

Duurzame energie

Met de toevoeging van het zonnepark wordt een bijdrage aan de energietransitie geleverd. Daarbij biedt de tijdelijke invulling van zonne-energie op locatie voor de duur van 25 jaar de mogelijkheid om tot een uiteindelijk ontwikkeling van recreatie, natuur en landschap ter plaatse te komen. Bij de aanleg van het tijdelijke park zijn dan ook natuur- en recreatie-elementen voorzien.

Rolverdeling tussen initiatiefnemer, gemeente en provincie

Een initiatiefnemer voor een zonneveld neemt in eerste instantie contact op met de gemeente. De gemeente bepaalt wat zij van het initiatief vindt en betrekt daarbij het provinciale beleid. Voor een zonneveld is het daarbij van belang dat de gemeente nagaat in hoeverre het initiatief past binnen het ruimtelijke beleid voor zonne-energie en de overige provinciale (ruimtelijke) kaders. Dit is vergelijkbaar met elke ontwikkeling buiten bestaand stads- en dorpsgebied.

Zon op land

De provincie wil het opwekken van zonne-energie ondersteunen, maar ook het landschap en de onbebouwde ruimte in Zuid-Holland beschermen. Daarom wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken binnen de bebouwde omgeving, bij voorkeur op het dak. Toch zijn er ook initiatieven om zonnevelden buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) aan te leggen. Hoe zorg je ervoor dat die passen in de omgeving? De kaders hiervoor heeft de provincie opgenomen in de omgevingsvisie.

Vorig bericht 28 faillissementen in week 16 in Zuid-Holland
Volgend artikel Bescherming van Zuid-Holland tegen cybercriminaliteit

Nu op WijZuidHolland