Agri

Provincie stimuleert met €1 miljoen vervolgonderzoek ‘klei in veen’

Inbrengen van klei in veen draagt bij aan doelen van Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied

Provincie stimuleert met €1 miljoen vervolgonderzoek ‘klei in veen’

De provincie Zuid-Holland wil vervolgonderzoek mogelijk maken naar het inbrengen van klei in veengebieden. Uit onderzoek bleek namelijk dat het toevoegen van een dun kleilaagje aan veenbodems helpt om bodemdaling tegen te gaan. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard krijgt nu €1 miljoen subsidie om deze techniek op 100 hectare in de Krimpenerwaard verder toe te passen.

Afbraak van veen afremmen

In de Krimpenerwaard wordt klei verspreid over het land. De regen spoelt het de grond in, waar de klei zich hecht aan organische stof in de grond. Hierdoor wordt de afbraak van het veen afgeremd, waardoor de bodem minder daalt en er minder van het broeikasgas CO2 in de lucht komt.

Proeftuin Krimpenerwaard

Binnen de Proeftuin Krimpenerwaard wordt al langer onderzoek gedaan naar deze techniek en verschillende andere methoden om ook in de toekomst in de veenweidegebieden te blijven boeren. Tot nu toe ging het om kleinere oppervlakken per agrarisch bedrijf, waarbij vooral werd gekeken naar het effect op bodemdaling en bodemleven.

Zoeken naar alternatieve logistiek

Met de bijdrage die de provincie nu levert, kan ervaring worden opgedaan met de logistiek rond het aanbrengen van de klei. Doel is om bewegingen met zware vrachtwagens zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden van alternatieven zijn vervoer over water of aanvoer via buizen. Het onderzoek is bedoeld om de voor- en nadelen van zulke alternatieven in kaart te brengen. “Het inbrengen van klei in veen is één van de maatregelen die bijdragen aan de doelen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. We lopen met deze investering vooruit op middelen die we nog van het Rijk verwachten. We geven deze subsidie nu omdat de urgentie hoog is en omdat we geloven in deze techniek”, aldus Mariëtte van Leeuwen, gedeputeerde ZH-PLG en Financiën.

Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied

Met het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) werkt de provincie met gebiedspartners aan een Zuid-Holland waar ook in de toekomst goed wordt geleefd. Een provincie waarin lucht, water en bodem gezond zijn, het drinkwater schoon is en inwoners kunnen rekenen op bescherming tegen het water. Eerder al kwam al geld beschikbaar voor 34 hectare extra bos op Voorne-Putten. Eind maart diende de provincie een maatregelenpakket in bij het Rijk waarin nog veel meer initiatieven beschreven staan die bijdragen aan de doelen voor water, natuur, tuin- en landbouw, stikstof en klimaat. Voor de zomer verwacht de provincie zo’n €180 miljoen daarvoor te krijgen.

Vorig bericht Onderhoud fietspad Van Brienenoordbrug (A16)
Volgend artikel 17 faillissementen in Zuid-Holland eerste week juni

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZuidHolland