Financieel

BNG Bank behaalt gezonde resultaten

Ratingbureaus waarderen BNG Bank als een van veiligste banken ter wereld

BNG Bank behaalt gezonde resultaten

Den Haag,
Gita Salden, CEO BNG Bank: “Ik ben er trots op dat BNG Bank in deze turbulente tijden koers heeft gehouden en opnieuw marktleider is in het publieke domein. Wij zijn in staat geweest om rust en vertrouwen uit te stralen en te doen waar we goed in zijn: gunstige leningen verstrekken aan de publieke sector en samen met onze klanten werken aan impactvolle oplossingen.
Vanuit bancair oogpunt was 2022 een goed jaar met gezonde financiële resultaten. Door de sterke kapitaalpositie kond BNG Bank gunstige financiering aantrekken. Dit stelde de bank in staat om goede condities aan klanten te geven, waarmee zij hun maatschappelijke doelen konden realiseren.”

Ons Kompas Naar Impact

“In het kader van onze strategie Ons Kompas Naar Impact heeft BNG Bank in 2022 de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd. In het belang van de klant is er geïnvesteerd in systemen en mensen. Daarnaast is het Klimaatplan Going Green gepresenteerd. Met dit klimaatplan zet BNG Bank een volgende stap in de energietransitie en CO2-reductie. Samen met onze klanten zoals gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en energiebedrijven willen we Nederland duurzamer, toekomstbestendiger en groener maken. Het uitgangspunt is daarbij dat BNG Bank de bank is van en voor het publieke domein”, aldus Gita Salden.

Financiële resultaten

BNG Bank is tevreden met de financiële resultaten die in 2022 zijn behaald. De ontwikkelingen in de Oekraïne, de verstoring in de wereldwijde toeleveringsketen, hoge energieprijzen en de hoge inflatie hebben geen materiële financiële gevolgen gehad. Over het verslagjaar 2022 werd een nettowinst gerealiseerd van 300 miljoen EUR. Een jaar eerder kwam de nettowinst uit op 236 miljoen EUR. Voornaamste oorzaken van de hogere nettowinst zijn een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille. Het renteresultaat kwam in 2022 uit op 481 miljoen EUR, ten opzichte van 407 miljoen EUR een jaar eerder. BNG Bank beoordeelt het renteresultaat als structureel gezond. Ondanks de rentestijging en het negatieve effect dat dit kan hebben op investeringsbeslissingen van klanten, stond de totale langlopende kredietportefeuille eind 2022 op 88 miljard EUR. Dit is een netto toename van de portefeuille van 1 miljard EUR. De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen was in 2022 12,3 miljard EUR ten opzichte van 12,8 miljard EUR in 2021. In de eerste helft van 2022 was er een hogere kredietaanvraag. Met name gemeenten anticipeerden op de rentestijging en haalden hun financieringsvraag naar voren.

Een van de veiligste banken

BNG Bank is een sterk gekapitaliseerde bank. De Common Equity Tier 1-ratio en Tier 1-ratio bedragen per einde 2022 35% respectievelijk 37%. Ratingbureaus Fitch, Moody’s en S&P waarderen BNG Bank opnieuw op het hoogste ratingniveau. Daarmee behoort BNG Bank tot de veiligste banken ter wereld. Op basis hiervan is BNG Bank het hele jaar in staat geweest om tegen aantrekkelijke tarieven financiering aan te trekken in diverse valuta voor de korte en lange termijn. BNG Bank trekt steeds meer financiering aan met ESG-obligaties onder haar Sustainable Finance Framework. In 2021 lag dit percentage nog onder de 30%, in 2022 is dit gegroeid naar 36%. In lijn met het staande beleid stelt BNG Bank voor om 50% van de nettowinst uit te keren, gecorrigeerd voor de uitkering op het additioneel Tier1-kapitaal. Dit komt neer op een dividenduitkering van 139 miljoen EUR, 2,50 EUR per aandeel.

Vorig bericht Gastronomisch streetfood bij vernieuwde Diego's
Volgend artikel Eerste volledig elektrische waterbus voor Drechtsteden

Nu op WijZuidHolland