Financieel

Begroting 2023: Bijna €865 miljoen voor opgaves in Zuid-Holland

Woensdag 9 november nemen Provinciale Staten besluit over voorgestelde begroting

Begroting 2023: Bijna €865 miljoen voor opgaves in Zuid-Holland

In 2023 begroot de provincie Zuid-Holland €864,40 miljoen om haar ambities te realiseren. Dat is te lezen in de begroting 2023 die Gedeputeerde Staten hebben aangeboden aan Provinciale Staten. Woensdag 9 november nemen Provinciale Staten een besluit over de voorgestelde begroting.

Jeannette Baljeu: “Van de provincie wordt daadkracht verwacht op veel actuele onderwerpen tegelijkertijd. Denk aan verlaging van stikstofuitstoot, mogelijk maken van economische ontwikkeling, versnellen van woningbouw, het versterken van de natuur, de energietransitie en het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Stuk voor stuk onderwerpen waar wij het verschil kunnen – en moeten – maken.”

Inhoudelijke focus

Zuid-Holland blijft investeren in een innovatieve en duurzame economie om daarmee de brede welvaart van alle inwoners van Zuid-Holland te versterken. We jagen innovatie aan, onder andere in de landbouw, de Rotterdamse haven, het MKB en de Space Campus in Noordwijk. En door te werken aan een CO2-arme en circulaire economie bestrijden we de klimaatcrisis en versterken we onze concurrentiepositie.

In het landelijk gebied gaan we verder met de transitie naar een toekomstbestendige landbouw. Dat biedt de sector perspectief en moet er mede voor zorgen dat we de (inter)nationale doelen voor natuur-klimaat-water in het landelijk gebied behalen. Voor een vitale landbouw is er komend jaar €12 miljoen beschikbaar.

We blijven ook werken aan natuurherstel en het versterken van onze natuur. Minder stikstofuitstoot is daarbij noodzakelijk. Boven op de middelen vanuit het Rijk reserveren we in totaal €20 miljoen extra en investeren we in (voldoende) menskracht om de stikstofdoelen te realiseren. Daarbij geldt dat alle sectoren onderdeel zijn van de oplossing en een bijdrage moeten leveren.

Woningbouw

Voor de woningbouw geldt dat Zuid-Holland bouwt aan een (t)huis voor iedereen. Voldoende juiste (betaalbare) woningen op de juiste plek. Onze ‘Vliegende Brigade’ helpt gemeenten om sneller woningbouwplannen te ontwikkelen en uit te voeren. Voor deze subsidieregeling is in 2023 €8,5 miljoen beschikbaar. Andere subsidievormen waarmee we een impuls geven aan de woningbouw zijn de ‘Knelpuntenpot’ en de ‘Woonvormen senioren’.

Veilige en duurzame mobiliteit zijn ook in 2023 belangrijke speerpunten. Onderhoud van onze wegen en bruggen speelt daarin een belangrijke rol. Door de inflatie stijgen de kosten van onderhoud, daarom verhogen we vanaf 2023 het budget voor beheer en onderhoud structureel met €9,8 miljoen. En omdat ieder verkeersslachtoffer er één te veel is, omarmen we ook in 2023 de landelijke campagne ‘Maak een punt van nul’.

Door de oorlog in Oekraïne zijn de omstandigheden voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland ingrijpend gewijzigd. Iedereen kampt met stijgende energielasten. Dit benadrukt de noodzaak om nog steviger in te zetten op energiebesparing en verduurzaming van energiebronnen. Als provincie maken we hier werk van. Met diverse subsidies en projecten, bijvoorbeeld rondom warmtewijken, zonnepanelen en walstroom. En met actieve kennisdeling, met de eigen gebouwen en opdrachtverstrekking.

Tot slot geldt dat we ons onverminderd inzetten voor een gezonde en veilige leefomgeving en blijven investeren in het behoud en beleefbaar maken van erfgoed.

Verder kijken dan 2023

Het college maakt in de begroting 2023 ook keuzes voor ná 2023. Voor de hele begroting geldt dat de bestaande budgetten worden verhoogd. Dit is nodig omdat zonder ingrijpen veel budgetten de komende jaren dalen, terwijl de beleidsplannen doorlopen. Ook de ongekend hoge inflatie speelt daarbij een rol. Baljeu: “Het gaat hierbij om opgaves die vaak een jarenlange inspanning vergen om tot resultaat te komen, waaronder natuur, energie, cultuur, economie, mobiliteit en wonen. Zuid-Holland heeft de zekerheid nodig dat voor deze opgaves voor langere tijd budgetten beschikbaar zijn.”

Vorig bericht Akkoord maakt openbaar vervoer toegankelijker voor mensen met beperking
Volgend artikel Hageman Fulfilment Zwijndrecht verwelkomt nieuwe algemeen directeur Ilse Rosendaal

Nu op WijZuidHolland