Cybersecurity

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven aangenomen

19 maart 2024 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb) aangenomen

DTC

Bron: DTC

Op dinsdag 19 maart 2024 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb) aangenomen. Het wetsvoorstel legt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vast op het terrein van digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven in Nederland, zoals het verwerken en verspreiden van informatie over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten en het samenwerken met andere bestuursorganen en organisaties.

DTC

Het Digital Trust Center (DTC) is in 2018 opgericht binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het niet-vitale Nederlandse bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. De minister van EZK heeft hiertoe twee hoofdtaken die door het DTC worden uitgevoerd. Ten eerste het geven van informatie en advies aan het bedrijfsleven op het gebied van cyberweerbaarheid, zoals het delen van algemene dreigingsinformatie en het delen van bedrijfsspecifieke dreigingsinformatie met individuele bedrijven in Nederland. Ten tweede het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven op het gebied van digitale weerbaarheid.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is een belangrijke voorwaarde om vanuit de overheid niet-vitale Nederlandse bedrijven te kunnen waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken. Bij het waarschuwen van individuele bedrijven en organisaties kunnen persoonsgegevens verwerkt worden, denk bijvoorbeeld aan IP-adressen en de contactgegevens van medewerkers van een bedrijf. Het wetsvoorstel zorgt voor de wettelijke grondslag om deze taken te mogen uitvoeren. Daarnaast is de Wbdwb voorwaardelijk om vanuit de nieuwe nationale cybersecurityorganisatie, die ontstaat na de integratie van het DTC, het CSIRT-DSP en het NCSC, het niet-vitale bedrijfsleven te kunnen blijven voorzien van algemene en specifieke informatie over cyberdreigingen en incidenten.

Het wetsvoorstel is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer met PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, CDA, ChristenUnie, DENK, FVD, SGP, Volt en JA21 als voorstanders.

Vorig bericht Deze 12 bedrijven gingen failliet in Zuid-Holland
Volgend artikel 21 Zuid-Hollandse bedrijven failliet in eerst helft maart

Nu op WijZuidHolland