Onderzoek

Nederland neemt stappen tegen ongewenst gedrag op werk

Kabinet overweegt invoering van verplichte gedragscode en klachtenregeling voor bedrijven

Nederland neemt stappen tegen ongewenst gedrag op werk
Op 18 maart 2024 onthulde een belangrijk onderzoek dat de helft van de werkende Nederlanders op de werkvloer actief betrokken is bij gesprekken over gewenst en ongewenst gedrag. Deze dialogen hebben geleid tot een cultuur waarin werknemers sneller hun grenzen aangeven en actie ondernemen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit is gebleken uit de jaarlijkse publieksmonitor van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP).

Cultuurverandering nodig op alle maatschappelijke niveaus

De bevindingen van de publieksmonitor, ondersteund door recente onderzoeken en media-aandacht, benadrukken de noodzaak van een cultuurverandering om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan te pakken. Het NAP en het kabinet zetten zich in voor deze verandering door samenwerking met diverse maatschappelijke partijen, gericht op bewustwording, betere hulpverlening voor slachtoffers, en het creëren van een veiligere werkomgeving.

De sleutelrol van gesprekken op de werkvloer

De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft geleid tot meer openheid en begrip op de werkvloer. Om deze gesprekken verder te stimuleren, lanceert het kabinet de campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’, inclusief praktische handvatten zoals een routekaart voor veilige gesprekken. Deze tools zijn beschikbaar op www.metelkaartrekkenwedegrens.nl en moedigen werknemers aan om het thema bespreekbaar te maken.

Regeringscommissaris draagt bij aan publiek debat

De benoeming van Mariëtte Hamer als onafhankelijke regeringscommissaris heeft een belangrijke rol gespeeld in het adviseren over en bijdragen aan het publieke debat rond dit thema. Haar inspanningen dragen bij aan het versterken van de bewustwording en het aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Verdere stappen naar een veilige samenleving

Het kabinet overweegt de invoering van een verplichte gedragscode en klachtenregeling voor bedrijven om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Daarnaast zijn er initiatieven gestart om de hulpverlening aan slachtoffers te verbeteren en is de zedenwetgeving gemoderniseerd, wat bijdraagt aan een effectievere aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, en Justitie en Veiligheid benadrukken het belang van samenwerking en dialoog in het bestrijden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met gezamenlijke inspanningen en de steun van het NAP wordt gewerkt aan een veiliger en inclusiever Nederland.

Vorig bericht Deze 12 bedrijven gingen failliet in Zuid-Holland
Volgend artikel 21 Zuid-Hollandse bedrijven failliet in eerst helft maart

Nu op WijZuidHolland