Duurzaam

Ketensamenwerking tot verduurzamen melkveehouderij

Een gezamenlijk initiatief van ALDI en FrieslandCampina leidt tot de aanleg van 80 hectare kruidenrijk grasland

Ketensamenwerking tot verduurzamen melkveehouderij

Den Haag,
Een gezamenlijk initiatief van ALDI en FrieslandCampina leidt tot de aanleg van 80 hectare grasland aan kruidenrijk bij 43 melkveehouders. Ketensamenwerking tot verduurzamen melkveehouderij. Kruidenrijke graslanden zijn aantrekkelijk voor veel soorten insecten en weidevogels. En dragen op die manier bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het initiatief van ALDI en FrieslandCampina is een goed voorbeeld van samenwerking door bedrijven in de keten. Die leidt tot een duurzamere zuivelketen.

Er lopen al meerdere succesvolle initiatieven om meer kruidenrijk grasland in Nederland te krijgen. Daarbij werkt LTO Nederland samen met Urgenda waarbij melkveehouders met korting de zaden voor dit kruidenmengsel kunnen kopen. Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties van bedrijven, overheden en particulieren. Zo wordt het voor melkveehouders interessant om dit
kruidenmengsel te zaaien in plaats van hoogproductief grasland.

Naast het feit dat kruidenrijk grasland goed is voor de biodiversiteit, geeft het ook een goede opbrengst zonder gebruik van veel kunstmest. Dit komt doordat er naast kruiden ook klavers worden toegevoegd. De klaver kan stikstof uit de lucht binden waardoor het gewas minder kunstmest nodig heeft. Dit geeft een besparing van 1.000kg CO2 per hectare. Winst dus voor biodiversiteit, klimaat en melkveehouder.

Het initiatief van ALDI en FrieslandCampina laat zien dat samenwerking in de keten kan leiden tot een verduurzaming van de landbouw in Nederland. Met 80 hectare is de totale impact beperkt maar het is een stimulans om meer partijen in de keten tot actie aan te zetten. Ketenpartijen zijn onmisbaar om deze omslag succesvol te maken.

Vorig bericht Tempo verduurzamen bouw te laag & technologie staat in kinderschoenen
Volgend artikel BAM Wonen en Kumij verduurzamen huurwoningen BPL Pensioen met circulaire oplossingen

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZuidHolland