Energie

Energie-infrastructuur voor toekomstbestendig Zuid-Holland

Provincies, gemeenten en netbeheerders werken samen aan plan pMIEK

Energie-infrastructuur voor een toekomstbestendig Zuid-Holland

De energie-infrastructuur staat overal onder druk. Inwoners en bedrijven willen verduurzamen en gaan steeds meer elektriciteit gebruiken. De provincie en netbeheerders Stedin, Liander, Westland Infra en TenneT hebben samen een plan gemaakt om de energie-infrastructuur in de regio te verbeteren, zodat die infrastructuur alle grote veranderingen, ook in de toekomst, aan kan.

Energie-infrastructuur onder druk

Het energiesysteem knelt steeds vaker. Door verduurzaming van woningen, bedrijven en auto’s en door nieuwe woningbouw en bedrijventerreinen neemt de elektriciteitsvraag toe. Ook wordt er steeds meer elektriciteit lokaal opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Dat zijn positieve ontwikkelingen, maar helaas kan het huidige energiesysteem de grote vraag en het grote aanbod niet altijd aan. Hierdoor ontstaat op sommige plekken netcongestie: dan is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt en kunnen er geen extra bedrijven worden aangesloten. Netcongestie werkt ook de andere kant op: dan kan niemand elektriciteit terugleveren op het net.

Samenwerkingen en investeringen nodig

Dit vraagstuk kan alleen worden opgelost als provincie en netbeheerders intensief met elkaar samenwerken, want het energiesysteem hangt nauw samen met de ontwikkeling van de provincie: de verduurzaming van de industrie, van woningen en van mobiliteit. Om problemen in de toekomst te vermijden, zijn er grote investeringen in de energie-infrastructuur nodig, in elektriciteitsstations bijvoorbeeld. Elektriciteitsstations moeten worden gebouwd of uitgebreid en door de hele provincie heen moeten er kabels worden gelegd en transformatorhuisjes geplaatst.

Meerjarenplanning

Om structuur aan te brengen in al deze activiteiten, is een plan opgesteld: het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, afgekort pMIEK. In dit plan werken provincies, gemeenten en netbeheerders samen om het energiesysteem en de ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar te brengen. In het pMIEK staat welke projecten voor uitbreiding van energie-infrastructuur het meest nodig zijn in een provincie, hoe deze keuzes worden opgenomen in investeringsplannen van netbeheerders en in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten. De plannen gaan niet alleen over elektriciteit, maar ook over de investeringen die nodig zijn voor warmtenetten en voor toekomstige energiedragers zoals waterstof. Het pMIEK bevat een lijst met projecten die van groot belang zijn om de energietransitie mogelijk te maken en problemen in de toekomst te voorkomen.

Uitwerking klimaatdoelstellingen

Het pMIEK van de provincie Zuid-Holland is een provinciale bouwsteen om klimaatdoelstellingen te behalen en tot een CO2-neutrale samenleving te komen. Een goed energiesysteem is ook nodig om genoeg woningen te kunnen bouwen. Het pMIEK is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en wordt voor 1 juli aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze eerste pMIEK is er veel aandacht besteed aan een goede dialoog tussen de verschillende stakeholders. De verwachte ontwikkelingen tot 2050 zijn ingetekend op kaarten. Zo hebben overheden en netbeheerders energieclusters gedefinieerd. Dat zijn de regio’s in de provincie waar door verduurzaming een grote behoefte aan energie-infrastructuur wordt verwacht. In het pMIEK zijn drie verschillende projectenlijsten opgesteld: voor concrete projecten, voorverkenningsprojecten en onderzoeksprojecten.

Vorig bericht Nieuw onderzoeksmiddel biedt hoop op bescherming tegen malaria
Volgend artikel Papendrecht geniet van vernieuwde Dirk

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZuidHolland