Milieu

Eerst randvoorwaarden onderzoeken voor gebiedsuitwerking ‘A tot Z’ in Rotterdam

Commissie geeft advies over benodigde inhoud omgevingseffectrapport

randvoorwaarden voor gebiedsuitwerking 'A tot Z' in Rotterdam

Rotterdam,
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om voor de ontwikkeling van het gebied tussen Alexander en Zuidplein eerst te onderzoeken welke randvoorwaarden er zijn om woningen en andere voorzieningen te realiseren. De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het omgevingseffectrapport.

De gemeente Rotterdam wil aan de oostkant van de stad, in het gebied tussen Alexander en Zuidplein (A tot Z), 20.000 tot 30.000 woningen bouwen. Er wordt ook ruimte gemaakt voor werken, groen, sport en onderwijs. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een forse investering in het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) nodig, met een nieuwe oeververbinding over de Nieuwe Maas. Voordat de gemeenteraad besluit over de herziening van de omgevingsvisie, worden de effecten hiervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

De Commissie adviseert om het omgevingseffectrapport te gebruiken om eerst de randvoorwaarden voor de realisatie van de woningen en andere voorzieningen te onderzoeken. Het gebied is intensief gebruikt en kwetsbaar, aangezien het voor een groot deel laag ligt. Klimaatverandering en bodemdaling zorgen op lange termijn voor meer beperkingen en hogere kosten. De nieuwe woningen hebben ook gevolgen voor de benodigde infrastructuur voor verkeer, energie en drink- en afvalwater. De huidige knelpunten voor een goede leefomgeving moeten ook onderzocht worden. Zo kennen sommige gebieden al een hoge geluidbelasting.

Als de randvoorwaarden duidelijk zijn, moet per deelgebied onderzocht worden welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor de realisatie van woningen en voorzieningen.

Vorig bericht LiteBit: recente ontwikkelingen onderstrepen belang van meer toezicht en regulering in cryptosector
Volgend artikel Bezorgrestaurant De Beren in Rijswijk beleeft eerste jubileum

Nu op WijZuidHolland