Digitalisering

Centric herpakt zich na bewogen 2022

Kostenbeheersing voor de komende periode belangrijke prioriteit

Centric herpakt zich na bewogen 2022

Foto: Centric

Gouda, 
Na een periode van bestuurlijke uitdagingen kijkt Centric weer met vertrouwen vooruit. Een bestuurscrisis en veel media-aandacht maakten 2022 tot een zeer bewogen jaar, waarin het resultaat achterbleef. In 2023 keerden de rust en stabiliteit terug. 

Terwijl het vertrouwen van klanten en andere stakeholders werd herwonnen, legden we in 2023 een solide basis voor operationele continuïteit, groei en nieuwe business. Er kwam een tijdelijk nieuw bestuur en daarnaast werden twee niet-uitvoerende bestuursleden aangetrokken.

Centric investeert al sinds haar begin voor eigen rekening en risico in de ontwikkeling van producten en diensten, zonder externe financiering. Gezien het bedrijfsresultaat blijft kostenbeheersing voor de komende periode niettemin een belangrijke prioriteit en is het zaak om een gezonde balans aan te brengen tussen de uitgaven en de bedrijfsvoering.

Het door accountant RSM goedgekeurde jaarverslag van 2022 geeft een transparant beeld van de financiële huishouding in een voor Centric bijzonder uitdagend jaar en toont het perspectief van een opwaartse lijn in 2023 en daarna. De solvabiliteit blijft hoog en de lichte omzetstijging over 2022 zet in het huidige boekjaar door.

Omzet en resultaat

Hoewel de omzet over 2022 met 424,5 miljoen euro licht hoger was ten opzichte van het vorige boekjaar, komt het bedrijfsresultaat uit op een verlies van 4,6 miljoen euro. Dit is deels toe te schrijven aan de verhuizing van onze datacenters naar een nieuw geavanceerd datacenter in Amsterdam. De kosten van deze voor onze klanten belangrijke migratie, die in 2023 is voltooid, vielen hoger uit dan begroot en zullen ook het resultaat over het lopende boekjaar nog beïnvloeden.

Net als andere werkgevers had ook Centric te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor waren we genoodzaakt om vacatures tijdelijk in te vullen met duurdere inhuurkrachten. Bovendien drukten noodzakelijke juridische kosten het resultaat, evenals de gestegen huisvestingskosten als gevolg van aanzienlijk hogere energieprijzen. Voor het huidige boekjaar wordt een positief bedrijfsresultaat verwacht, al blijft de focus op kostenbeheersing belangrijk.

Nieuwe fase

Peter Wakkie, CEO van Centric: “De medewerkers en het management hebben er samen voor gezorgd dat Centric zich na een turbulente overgangsfase nu weer volledig kan richten op waar het om gaat: onze dienstverlening aan klanten. Klanten waarderen het dat we er collectief de schouders onder zetten, zodat zij kunnen blijven rekenen op de goede ondersteuning die zij gewend zijn.”

Bestuursvoorzitter Willem Meijer: “De gemeenten, bedrijven en andere organisaties die Centric bedient, hebben behoefte aan specialistische dienstverlening en vernieuwende oplossingen. Met onze unieke combinatie van sectorkennis, branchespecifieke software, hoogwaardige IT-services en gekwalificeerde professionals is Centric als geen ander in de positie om organisaties bij hun digitale transformatie te ondersteunen.”

Met de nieuwe strategie die naar verwachting in 2024 wordt gepresenteerd, zal Centric daarom meer dan ooit inzetten op innovatiekracht en klantgerichtheid. Vanuit deze visie verwacht Centric haar marktpositie de komende jaren verder uit te breiden in de Europese landen waar we actief zijn.

Vorig bericht N222: werkzaamheden van 23 tot en met 27 november
Volgend artikel Gastrovino opent haar deuren in Rotterdam-West

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZuidHolland

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen