Bouw

Bouwprojecten van waterschappen in beeld gebracht voor de markt 

21 Nederlandse waterschappen gaan in 2024-2025 marktpartijen inschakelen voor 748 projecten

Bouwprojecten van waterschappen in beeld gebracht voor de markt 

foto: Unie van Waterschappen

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft onderzocht hoeveel  bouwprojecten waterschappen in de markt gaan zetten in de periode 2024-2025. De 21 Nederlandse waterschappen zullen in deze periode marktpartijen inschakelen voor 748 projecten. De totale verwachte bouwsom bedraagt 2,8 miljard euro. 

Het overzicht van de projecten is gebundeld in de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2024-2025. Van de 748 projecten vallen 641 projecten in de categorie ‘werken’ en 107 in de categorie ‘diensten’. Het overzicht moet bijdragen aan de juiste match van vraag en aanbod.

 Trends

Opvallend is de toename van projecten rond rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met een geraamde bouwsom van bijna 875 miljoen euro nemen deze een derde van het totaal voor hun rekening. De
toename komt door de grote opgave op het gebied van waterkwaliteit, zoals de eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Een andere opvallende trend zit in de toegepaste contractvormen. Ruim 40% van het werkvolume wordt met bouwteams en raamcontracten op de markt gezet. In2020 was dit nog minder dan een kwart.

 Krappe markt

Waterschappen concurreren met andere opdrachtgevers, zoals drinkwaterbedrijven en opdrachtgevers in de infrasector. De brede vraag naar capaciteit onderstreept het belang om goed zicht te hebben op de aankomende projecten. Het rapport is opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw in opdracht van de werkgroep Samenwerking Waterschapswerken.

 

Vorig bericht Deze 12 bedrijven gingen failliet in Zuid-Holland
Volgend artikel 21 Zuid-Hollandse bedrijven failliet in eerst helft maart

Nu op WijZuidHolland