Event

Event voor industrie en logistiek over groene waterstof

Experts in gesprek met ondernemers over businesskansen en toekomst waterstof

Event voor industrie en logistiek over groene waterstof

’s-Hertogenbosch,
VNO-NCW Brabant Zeeland organiseert samen met de Brabantse Waterstof Coalitie en provincie Noord-Brabant een interactieve middag voor ondernemers binnen de industriële en logistieke sector.

Experts over groene waterstof in Zuid-Holland en Brabant

Op woensdag 25 januari kunnen bedrijven in ’s-Hertogenbosch deelnemen aan een event over het perspectief van groene waterstof voor de industrie en logistiek. Experts, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen zullen aanwezig zijn en het hebben over de stand van groene waterstof in Zuid-Holland. Bedrijven kunnen er kennis opdoen en zelf ook in gesprek gaan over de concrete kansen op het overschakelen naar waterstof, de verwachte waterstofinfrastructuur, de mogelijkheden om waterstof in de Brabantse industrie en logistiek te versnellen en de businesskansen voor de decentrale productie van groene waterstof.

Interactieve middag

De gedeputeerde Anne-Marie Spierings zorgt voor de opening van het event waarna verschillende sprekers aan het woord komen en aanwezigen kunnen meepraten of vragen stellen. Adwin Martens (WaterstofNet), Hans Brinkhof (VoltH2), Ruben van Grinsven (Shell Nederland) en prof. Richard van de Sanden (directeur EIRES – TU/e) zullen het hebben over de kansen voor de logistiek en industrie, de decentrale productie van groene waterstof en de toekomstige waterstofinfrastructuur. De gedeputeerde Anne-Marie Spierings zal zelf de focus leggen op de Brabantse waterfstofagenda.

Belangrijke vragen die besproken worden, zijn:

  • Wat zijn de concrete kansen op het overschakelen met je bedrijf op waterstof?
  • Welke waterstofinfrastructuur wordt tussen nu en 2030 verwacht?
  • Hoe kunnen we in Brabant het gebruik van waterstof in de industrie en het zware transport versnellen?
  • Wat zijn de businesskansen voor de decentrale productie van groene waterstof?

Programma

14.30 uur ontvangst
15.00 uur Opening door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
15.15 uur Onder leiding van een ervaren moderator gaan we in gesprek met onderstaande sprekers en zoeken we de interactie op met de aanwezigen. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving per spreker.
Adwin Martens, WaterstofNet – Kansen voor de logistiek
Hans Brinkhof, VoltH2 – Decentrale productie van groene waterstof
Ruben van Grinsven, Shell Nederland – De toekomstige waterstofinfrastructuur
prof. Richard van de Sanden, directeur EIRES (TU/e) – Kansen voor de industrie
gedeputeerde Anne-Marie Spierings – De Brabantse waterstofagenda
17.00 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden voor dit event kan via academy@vnoncwbrabantzeeland.nl.

Vorig bericht Finalisten voor landelijke RMV Innovatie Award zijn bekend
Volgend artikel Jan de Vries benoemd als hoogheemraad bij Rijnland

Nu op WijZuidHolland